DALGIN YAĞMUR [XLI.CÜZ]

her şiir doğumunda göbek bağı kesilir, borodin
prens igor'una step ortasında dalgın yağmur

teninden süzülür romans çağın gururu, akşam
hangi sarayda nehre bakan bir balo, mujik evlerinde
boynu bükük balalayka

piyano sesini bastırır elena'nın güzelliği
beyaz soğuk soluklanır yer gök
buz tutar kutup başlarından

mütemmim cüz:
anladım, çok kıştan erken gelmişiz
çok yazdan acele etmişiz doğarken

çok analar kaçırmışız imgelerimizde 

A.Uğur Olgar

[ Kıyıları Tutsak, Sayfa.18 ] 

  
                  Şiirler / AnaSayfa