SONUMSU

       - komutan tüm şairlerin aklı bir karış havada, 
       adamakıllı yoldan çıkmış ayyaş kimseler olduklarını 
       ileri sürdü. Görevime sekte vuracak kadar gereksiz 
       bir uğraş saydığı şairlikten bir an önce elimi eteğimi 
       çekmemi öğütledi. / Pyotr Andreyiç (Yüzbaşı'nın 
       Kızı romanından - Aleksandr Puşkin) - 


birimsi ( yazdan artalan) 

ayyaş bir uçurum 
yamacına söz geçiremeyen 
dibe vuran bir şişe rus roman kanı 
acımsı gecelerden kaçırılan kösnü 
ve saklanan sırrın kum sıcaklığı 

ısıtmalı gölgelenmiş gözlerimin ülkesini 
korkularıma oyduğum kaya mezarını ışıtmalı 
turuncumsu telek düşüren her kuş 

ikimsi (güze karşın) 

kelaynak bir ağaç, az yaprak sarımsı 
çok hasret bahara şimdiden hayal / et (siz) 
kemik dallara hiçbir böcek yakışmıyor 
uzak şarkılar söylüyor erkenci yel 

üçümsü ( yamandır kocakarı soğukları) 

şiir yazacaksın kadeh kadeh, üşümeyecek 
elinden tuttuğun kısa pantolonlu zaman 
aklın bir karış havada olacak bulutumsu 
yollardan çıkacaksın yüzbaşı mironov'un karşısına 
düello için 

yedimsi (bahara ne kaldı) 

denize yatmaktan beli ağrımış gemiler 
habire karayı sorar yosun yeşiline 
yüksek bir kızağı özler yorgun omurgaları 
ıpıslaksızlık ilişir uğrak düşlerine 

sonumsu (şiir değil biten) 

süremler bir bir geçer ömrümüzden 
ölümsü şiirleri de sürükler peşi sıra 

kitap kurtlarına yem olur ölümsüzleri..

A.Uğur Olgar

[ Mortaka, Sayı: 5 ] 

AnaSayfa / Şiir Kitapları / Öteki Düşkenar